Amsterdam_UMC_Logo_Icoon_02

Diabetes & Ramadan,

dat kun je leren!

ES_Ramadan_01

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
Afdeling Huisartsgeneeskunde
& Ouderengeneeskunde

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een cultuursensitief programma en het opzetten van een regionaal samenwerkingsverband ter verbetering van de diabeteszorg rondom de ramadan. In het programma krijgt voeding tijdens de ramadan en het Einde ramadanfeest extra aandacht. Zo staan het kiezen van de beste voedingsmiddelen, de juiste portiegrootte en een goede verdeling van de maaltijden centraal. In samenwerking met Elise Kuipers, diëtist en Corien Maljaars, diëtist en beeldontwikkelaar, zijn een presentatie voor zorgprofessionals en Eetadvieskaarten (praatplaten met duidelijk beeldmateriaal) ontwikkeld voor mensen met diabetes mellitus type 2.

U kunt de ramadan eetadvieskaarten gratis downloaden.
--> De bijbehorende groepspresentatie wordt momenteel uitgetest.

Bewaar en print

Ramadan eetadvieskaarten

ES_Ramadan_Eetadvieskaart_01

Overleg eerst met uw zorgverlener of u mee kunt doen aan de ramadan.

Uitvoerend onderzoeker: drs. S. Bouchareb; s.bouchareb@vumc.nl
Projectleider: dr. P. Elders; P.Elders@vumc.nl
Elise Kuipers, diëtist; info@dietistenpraktijk.net
Corien Maljaars, diëtist en beeldontwikkelaar; info@corienmaljaars.nl.

Disclaimer
De inhoud van de video’s en eetadvieskaarten is met de grootste zorg samengesteld. De ontwikkelaars aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor informatie die onjuist of onvolledig is weergegeven.  

Auteursrecht
Het geheel of gedeeltelijk overnemen of publiceren van het materiaal is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwikkelaars. Als u zonder toestemming een (deel van) de materialen overneemt of publiceert, pleegt u inbreuk op het auteursrecht. Zo’n schending is een onrechtmatige daad en kan financiële gevolgen hebben.